Privacyverklaring

Privacybeleid van Spoeliegrime, pagina is op 24 mei 2018 voor het laatst aangepast.

Dit beleid is van toepassing op diensten van Spoeliegrime en door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.In het kader van de nieuwe privacywet probeer ik hier zo goed mogelijk te omschrijven hoe deze wordt toegepast op onze site en sociale media-kanalen. Omdat deze weet voor iedereen nieuw is, is het nog lastig om precies uit te zoeken hoe deze werkt en wat je op je site moet zetten, maar hier dan een eerste versie.

Wanneer u een bestelling doet in onze webwinkel, respecteren wij uw privacy en de persoonlijke informatie die u ons verschaft. Om de bestelling naar uw adres te kunnen versturen worden deze uiteraard vertrouwelijk behandeld en nooit aan derden verstrekt.

Onze webwinkel valt onder de server van ‘ Mijnwebwinkel’, zij zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en nemen adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen enig verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zij gebruiken een beveiligde SSL-verbinding t.b.v uw persoonsgegevens zoals voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en emailadres zodat ik u uw bestelling kan toezenden.

Voor bijvoorbeeld kinderfeestjes, zakelijke opdrachten, evenementen, workshops en cursussen gebruik ik uw gegevens om tot duidelijke afspraken als opdrachtbevestiging te komen en te zorgen dat ik op uw adres aankom om mijn diensten te leveren. Ik handel er facturen en betalingen mee af, en lever producten en diensten. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk om de dienstverlening te waarborgen.

Uw gegevens worden gedeeld met Mijnwebwinkel voor afhandeling van facturen en de ING-bank voor de betalingen. Met Mollie en Paypal voor het afhandelen van betalingen die u via Ideal doet en de bezorging via Post NL. Bij de belastingdienst geef ik ieder kwartaal mijn verdiensten op.

De website maakt gebruik van cookies, een klein tekstbestand dat op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen als uw onze site bezoekt. U kunt u daarvoor afmelden door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies opslaat. De cookies zorgen voor de technische werking van de website.

Alle foto’s die op deze site staan zijn in het verleden mondeling toegestaan, vanaf nu zal dat schriftelijk moeten. Mocht u foto’s niet langer gepubliceerd willen zien op de website of andere socialmedia-kanalen van Spoeliegrime zoals Instagram, Facebook en Twitter, stuurt u ons dan een email met het verzoek deze te verwijderen op info@spoeliegrime.nl. Ik vraag mijn webmaster dan deze z.s.m te verwijderen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage inderdaad door de betreffende persoon wordt gedaan, vraag ik u om een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen, waarbij ik adviseer om in deze copie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en het burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.

Contact

Wij zijn het beste per email (info@spoeliegrime.nl) te bereiken, ook kunt u het contactformulier voor een opdracht aanvraag invullen. 

Tevens zijn wij ook telefonisch te bereiken op 06 48 70 41 09. Wanneer wij de telefoon niet kunnen opnemen, spreek dan een bericht in of stuur ons een appje via de button op de website.

Privacybeleid

WhatsApp WhatsApp ons