cursus-workshops januari 2012-1

CHMINK CURSUSSEN WORKSHOPS - SPOELIEGRIME VOOR UW SCHMINK EN THEATHERSPORT! SCHMINK CURSUSSEN WORKSHOPS - SPOELIEGRIME VOOR UW SCHMINK EN THEATHERSPORT! SCHMINK CURSUSSEN WORKSHOPS - SPOELIEGRIME VOOR UW SCHMINK EN THEATHERSPORT! SCHMINK CURSUSSEN WORKSHOPS - SPOELIEGRIME VOOR UW SCHMINK EN THEATHERSPORT! SCHMINK CURSUSSEN WORKSHOPS - SPOELIEGRIME VOOR UW SCHMINK EN THEATHERSPORT! SCHMINK CURSUSSEN WORKSHOPS - SPOELIEGRIME VOOR UW SCHMINK EN THEATHERSPORT!
Workshops voor kinderen met een zorgvraag (PGB):
Spoeliegrime biedt de kinderworkshops ook aan voor kinderen met een zorgvraag, op zowel cognitief als gedragsmatig terrein, zij zijn van harte welkom! ADHD, ASS (PDD-NOS, Asperger) ODD, syndroom van Down, HSP: we hebben er ruimschoots ervaring mee.

Ook kinderen die in hun ontwikkeling bedreigd worden, tot creatieve zelfontplooiing willen komen of het ‘gewoon nodig hebben’ behoren tot onze doelgroep. Wij bieden onze creatieve workshops aan in ons atelier annex cursus & workshopruimte aan de Neringpassage 119- 1 hoog in het Stadshart van Lelystad. Coaching behoort tot de mogelijkheden.


In ons team werken gediplomeerde, enthousiaste leerkrachten en docenten die ruim 25 jaar dagelijks werkzaam zijn binnen het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs, ervaringsdeskundig zijn en een schat aan ervaring hebben met het werken met deze speciale leuke kinderen.

Terwijl uw kind tot emotionele rust komt en tegelijkertijd aan zijn of haar creatieve ontwikkeling toekomt, wordt er ondertussen aandacht besteed aan leerdoelen als sociale omgang met anderen, sociale vaardigheden, structuur en tijdsverloop, houding, taalgebruik en motorische vaardigheden, zoals bijv. de oog-handcoördinatie. We houden rekening met individuele, sociale en culturele verschillen. We proberen het competentieniveau van uw kind te verhogen door de basisfactor taal & communicatie eenvoudig te houden.
Tevens staat in de planning om af te studeren als life-coach en kindercoach, waarmee we onze deskundigheid verder kunnen inzetten.

Wij werken in groepjes van maximaal 4 kinderen vanaf 4 jaar, ook is het mogelijk om individueel een workshop te volgen. Om een breder aanbod te kunnen bieden is het mogelijk om (thema) gastdocenten tegen meerprijs in te huren.

Aanmelding geschiedt via inschrijving/intake, waarna deze ingevuld en geretourneerd met u als ouder en/of verzorger wordt doorgenomen.

De kosten voor een workshop van 2 uur bedragen € 75,- hierbij is inbegrepen wat te drinken en iets lekkers, waarbij rekening wordt gehouden met de door u aangegeven informatie over uw kind. Over het algemeen kunt u deze kosten vanuit het PGB-budget betalen.


Bij langere workshops, waarbij een gezonde lunch is inbegrepen of bijv. een gastdocent wordt ingehuurd geldt een nader te bepalen toeslag, afhankelijk van de tijd of het thema dat wij kunnen aanbieden.